Kế hoạch thi GVG UDCNTT tỉnh Đồng Nai 2022

Thông tin: Tỉnh Đồng Nai có kế hoạch thi GVG UCNTT tỉnh năm học 2022-2023

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1.1. Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ số
và các nền tảng số trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai.
1.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số trong nhà trường
để đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học (bài giảng điện tử, học liệu số đa
phương tiện), kết hợp học trên lớp và học trực tuyến, kiểm tra và đánh giá kết
quả dạy và học với các nền tảng giáo dục mới. Giáo viên chủ động tự soạn, tự
chọn tài liệu và ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số phù hợp xu hướng
trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm từng bước góp phần thực
hiện hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục.
1.3. Tìm ra những gíáo viên tiêu biểu ứng dụng công nghệ số và các nền
tảng số hiệu quả nhất để trao giải thưởng nhằm khuyến khích, động viên.
1.4. Chia sẻ các kinh nghiệm thành công của việc ứng dụng công nghệ số
và các nền tảng số trong giảng dạy cũng như những sáng kiến, giải pháp ứng
dụng công nghệ số và các nền tảng số hiệu quả.
1.5. Sử dụng ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để khai thác hiệu
quả các thiết bị tiên tiến, hiện đại ở các cơ sở giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *