Game elearning Storyline 3

Bộ hướng dẫn games storyline 3- Hoàng tử cứu công chúa.

  • Bộ Video HD gồm 12 Video HD chi tiết.
  • Kèm tệp nguồn của games để thầy cô có thể sử dụng luôn.
  • Kèm tệp data để học và thiết kế.
  • Kèm tệp word hướng dẫn.

Bộ HD games sẽ giúp luyện kỹ năng thiết kế games storyline 3 và nâng cao tư duy thiết kế eleanring.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *