Tag Archives: app cho app store

Tạo ứng dụng cho App Store trên Iphone có dễ?

Nếu bạn đang muốn đưa ứng dụng của mình lên App Store của Apple, bạn cần sử dụng đuôi “.ipa” cho ứng dụng iOS và đuôi “.app” cho ứng dụng macOS.