Bộ Video HD Game eLearning Storyline 3

  Bộ hướng dẫn games storyline 3- Hoàng tử cứu công chúa.

  + Bộ Video HD gồm 12 Video HD chi tiết.

  + Kèm tệp nguồn của games để thầy cô có thể sử dụng luôn.

  + Kèm tệp data để học và thiết kế.

  + Kèm tệp word hướng dẫn.

  Bộ HD games sẽ giúp luyện kỹ năng thiết kế games storyline 3 và nâng cao tư duy thiết kế eleanring.

  Liên hệ: ĐT/ZALO: 0355936256 ĐỂ HỖ TRỢ SỞ HỮU BỘ HD.