SOẠN GIANGT TV

Kết nối với tôi

Hoàng Văn Hưởng
Người sáng lập SGTV

Người đào tạo và hỗ trợ kỹ năng soạn giảng bài giảng elearning Ispring, Storyline, Powerpoint và một số kỹ năng CNTT cho GV.

SOAN GIANG TV
Video

Kênh youtube chuyên chia sẻ và hướng dẫn các kỹ năng UDCNTt vào dạy và học hoàn toàn miễn phí.

SOANGIANG.COM
Bộ khóa học 4.0

Trang Web chia sẻ dứ liệu soạn giảng và các bộ giáo trình Video HD kỹ năng CNTT cho giáo viên.