Tag Archives: Classpoint

Classpoint- hỗ trợ dạy học tương tác

Với Classpoint, giáo viên có thể thiết lập phòng học trực tuyến, trực tiếp riêng của mình và tùy chỉnh các chức năng và tính năng trong phòng học đó để phù hợp với nội dung bài học và phong cách giảng dạy của mình. Ví dụ, giáo viên có thể tạo các bài giảng trực tuyến, thực hiện các phần trắc nghiệm và trò chơi để hỗ trợ quá trình học tập của học sinh. Ngoài ra, giáo viên cũng có thể tạo các phòng học với các chủ đề khác nhau để phù hợp với nhiều lớp học khác nhau và thu hút sự quan tâm của học sinh.

Classpoint kết hợp Powerpoint tổ chức dạy học hấp dẫn, thú vị

Classpoint là một ứng dụng rất hữu ích và hiệu quả cho giáo viên trong việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho học sinh. Dưới đây là một số lợi ích mà Classpoint có thể mang lại trong quá trình giảng dạy: