Tag Archives: tạo app không cần biết lập trình

Khóa học tạo phần mềm học tập cho điện thoại, máy tính

+ Thiết kế một phần mềm học tập:
Bộ Trắc nghiệm
Bộ Trò chơi
Hệ thống hóa kiến thức, mô phỏng kiến thức môn học một cách khoa học, hấp dẫn ( Kết hợp thêm trò chơi và kiểm tra đánh giá).
Bộ Tạo tương tác, mô phỏng môn học…vv
Để HS có thể học bất kỳ ở đâu, lúc nào…đặc biệt là khai thác điện thoại mà hầu như HS nào cũng có.

Tạo phần mềm học tập từ dự án eleanring đã có

Khóa học “Tạo phần mềm học tập từ dự án thiết kế bằng elearning đã có sẵn” là một khóa học trực tuyến giúp bạn học cách tạo ra phần mềm học tập dựa trên dự án thiết kế đã có sẵn trong lĩnh vực elearning. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình thiết kế phần mềm học tập được tạo ra từ dự án thiết kế eleanring: học liệu số, thiết bị số, mô phỏng, kiểm tra, hệ thống hóa kiến thức.