Giáo trình Ispring suite 11-Thiết kế bài giảng elearning

GIÁO TRÌNH HD THIẾT KẾ E-LEARNING SPRING SUITE 11

Bài 1- Những hiểu biết cơ bản về thiết kế bài giảng e-learning.. 1

1) Đặc điểm  bài giảng e-learning chuẩn HTML, Scorm.. 1

2) Phần mềm và kỹ năng cần biết khi thiết kế elearning. 2

3) Bố cục cơ bản của bản giảng e-learning. 2

4) Xây dựng kịch bản cho bài giảng elearning: 3

5) Lưu ý và nguồn tài liệu e-learning tham khảo. 6

6)Cách sử dụng bài giảng powerpoint có sẵn làm bài giảng elearning. 6

Bài 2- Giới thiệu cơ bản về tính năng của. 11

1-Cài đặt phần mềm.. 11

2-Giới thiệu các tính năng. 11

Bài 3-Chèn thông tin người soạn và lưu bài giảng đúng cách. 13

1-Lưu bài giảng đúng cách. 13

2- Chèn thông tin người soạn. 14

Bài 4-Thay đổi giao diện việt hóa. 16

1-Thay đổi giao diện bài giảng. 16

2-Cách lưu giao diện và đưa giao diện sẵn có vào bài giảng. 18

Bài 5- Quản lí thuyết minh, tường thuật. 19

1-Ghi âm thanh trực tiếp và đồng bộ luôn trong Ispring suite. 19

2- Chèn âm thanh có sẵn. 19

3-Ghi video trực tiếp vào bài giảng….. 22

4-Chèn video vào bài giảng. 22

Bài 6- Chèn câu hỏi bài tập tương tác. 30

1-Đặc điểm bài tập trong Ispring suite. 30

2- Thiết lập thuộc tính toàn bộ gói bài tập. 31

3- Chèn các dạng bài: 33

4-Thay đổi giao diện và việt hóa bài tập. 46

Bài 7-Quản lí trình chiếu-Slide Properties. 49

1-Thiết lập cơ bản: 49

2-Thiết lập nâng cao: 50

Bài 8-Xem trước và xuất bản bài giảng e-learning.. 51

1-Xem trước: Preview.. 51

2- Xuất bản-Publish. 51

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC. 53

1- Nhúng đối tượng: Web Object 53

2- Tạo thư viện, học liệu số cho bài giảng: Interaction. 57

3- Xây dựng hoạt cảnh: 62

4- Đính kèm tài nguyên vào bài giảng: 71

5-Tính năng ghi màn hình máy tính: 73

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *