Tag Archives: elearning

Giới thiệu phần mềm Ispring suite-TK elearning

iSpring Suite là một phần mềm đa chức năng được sử dụng để thiết kế bài giảng e-learning chuyên nghiệp. Được phát triển bởi iSpring Solutions, iSpring Suite cung cấp một loạt các công cụ và tính năng để tạo ra các bài giảng tương tác, trình diễn nội dung và kiểm tra trực tuyến.

Một vài ý tưởng đóng gói, số hóa thiết bị dạy học số

Chủ để về kết hợp giữa elearning và thiết kế đóng gói thiết bị số bằng autoplay media