Trò chơi và mẫu bài giảng Powerpoint

Chia sẻ cho thầy cô mẫu giáo án hội giảng và trò chơi lật số đoán hình. Thầy cô có thể lấy về tùy biến và sửa lại cho phù hợp với môn học.
+ Phần mẫu giáo án hoàn thiện
+ Phần trò chơi

Nhấp vào để tải

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: