Trò chơi Powerpoint| Bộ trò chơi Rung chuông vàng khối lớp 1 2 3 4 5

Thân gửi thầy cô và các bạn bộ trò chơi làm trên Powerpoint ” Rung chuông vàng” của khối lớp 1,2,3,4,5.


Cách tải: Nhấp vào link-> Check ” Tôi không phải là người máy”-> Nhấp vào Click Here to Continue-> Vào tiếp theo đợi 7 giây-> Sau đó nhấp chuột vào get Link là tải được. Chúc thầy cô thành công.

Link tải khối 1: 

Link tải khối 2: 

Link tải khối 3: 

Link tải khối 4: 

Link tải khối 5: 

— Nguồn: Sưu tầm—

You might also like

Loading...