Trao đổi về kỹ năng soạn e-learning

Đây là tệp trình bày trong buổi trao đổi kỹ năng soạn e-learning cho các thầy cô mới bắt đầu tìm hiểu về nó. Hi vọng nó sẽ giúp cho thầy cô và bác bạn có được những hiểu biết ban đầu cho hành trình tìm hiểu một hình thức dạy học mới.

buoi-trao-doi-ky-nang-soan-elearning

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: