Trắc nghiệm tin học

Đây là bộ trắc nghiệm Tin học ứng dụng. Tài liệu gốc của Sở KH & CN Đồng Nai hướng dẫn giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi UDCNTT tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đây là tài liệu khá hay để cho học sinh, sinh viên và cả giáo viên muốn học nâng cao trình độ hiểu biết về CNTT của mình. Gồn các phần sau:
+ Kiến thức Tin học cơ bản
+ Kiến thức mạng máy tính và Internet
+ Kiến thức Tin học văn phòng và soạn giảng
+ Kiến thức An toàn thông tin
+ Kiến thức nâng cao về tin học

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: