Thiết kế e-learning- Khắc phục lỗi mở Tương tác ( interation) bị treo Powerpoint

Thiết kế e-learning- Khắc phục lỗi mở Tương tác ( interation) bị treo Powerpoint
► Đăng Ký theo dõi (Subscribe): <a href=”https://goo.gl/x2MpxC” target=”_blank” rel=”nofollow”>https://goo.gl/x2MpxC
————————————————-
►Liên hệ với tôi tại:
-Fanpage: https://goo.gl/Y1juwX
-Group hỗ trợ: https://goo.gl/ZhxBE9
►Website: http://hoangvanhuong.com hoặc soangiang.edu.vn.com
►Facebook: https://goo.gl/VXkoPR
————————————————-
► HoangHuong Copyright 2018.
#elearning #ispring #hoanghuong #poweproint #trochoi #dayhoctichcuc #presenter #congnghedayhoc
——————–CÔNG NGHỆ DẠY HỌC———————

You might also like

Exit mobile version