Themes Powerpoint chủ đề: Giáo dục, Hoạt hình, Thức ăn

Như đã hứa trên nhóm hỗ trợ thiết kế bài giảng elearning hôm nay mình sẽ gửi tặng cho thầy cô và các bạn bộ themes powerpoint chủ đề: Education, Cartoon, Food cực chất.

CHỦ ĐỀ: EDUCATION – 100 mẫu

CHỦ ĐỀ CARTOON: – 50 mẫu

CHỦ ĐỀ FOOD: 20 MẪU

Để tải các chủ đề trên mình để chung vào trong một tệp excel online, các anh chị và các bạn có thể vào tải về theo hướng dẫn có trong video mà mình đã để đầu file excel hoặc đọc hướng dẫn sau:(Các chủ đề nằm ở STT 11, 12, 13)

( Nhấp vào link cần tải-> Xác nhận Spam ( Tôi không phải là người máy)-> Sau đó nhân click here contimue-> tiếp theo là đợi 7 phút để tải về)

You might also like

Exit mobile version