TẠO VÀ IN GIẤY KHEN, GIẤY MỜI HÀNG LOẠT OFFICE 2016

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và in giấy khen, giấy mời …hàng loạt bằng phần mềm WORD kết hợp vơi EXEL.

Để tạo và in giấy khen hàng loạt các bạn cần chuẩn bi:

  1.  Mấu giấy khen như trên.
  2. Mẫu word đã được căn chỉnh sẵn.
  3. DS in giấy khen bằng EXCEL.

Các bạn có thể tải  mẫu và font chữ đẹp ở đây:

Link 1

Link 2:

 

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: