Cách mở, tắt và sử dụng tính năng ẩn trong ZOOM cần biết

cách tắt, mở, sử dụng tính năng zoom bị ẩn. Read more »

Một số cách dùng ZOOM dạy học online không bị giới hạn thời gian40 phút

Nếu các bạn đang dùng ứng dụng zoom meeting để dạy học trực tuyến mà muốn bỏ giới hạn 40 phút trên tài khoản thì chúng ta có thể... Read more »

Hướng dẫn CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ SỬ DỤNG ZOOM meeting.

Một số sự cố phổ biến khi dạy học trực tuyến với zoom meeting. Read more »

Một số ứng dụng dạy học trực tuyến cho giáo viên

Một số phần mềm dạy học trực tuyến và hội họp trực tuyến. Read more »