160 câu ôn tập kiến thức Tin học

Đây là 160 câu trắc nghiệm thi UDCNTT- Tài liệu tham khảo được thiết kế dạng kiếm tra đánh giá tự động. Read more »

160 CÂU THI TRẮC NGHIỆM UDCNTT TỈNH ĐỒNG NAI- VÒNG 1

Chào thầy cô và các bạn mình đã chuyển soạn bộ 160 câu trắc nghiệm thi  UDCNT tỉnh Đồng Nai về dạng bài tập e-learning, có đảo trật tự... Read more »

Đề thi giáo viên giỏi UDCNTT tỉnh Đồng Nai- đề mẫu

Read more »