Sở GD và sở KHCN Đồng Nai tổ chức hội thi GV giỏi UDCNTT lần IX 2018

Ngày 21/05/2018 sở giáo dục đào tạo và sở KHCN Đồng Nai phối hợp ra quyết định tổ chức hội thi giáo viên giỏi UDCNTT tỉnh Đồng Nai lần thứ 9 năm 2018. Theo đó hội thi được tổ chức với hình thức và nôi dung tương tự các năm trước nhưng được tổ chức cho giáo viên Mần Non và Tiểu học.

Các mốc thời gian mà giáo viên cần chú ý:

+ Đăng ký dự thi  nộp về ban tổ chức hạn chót ngày: 20/06/2018

+ Tập huấn cho giáo viên vào 2 ngày: 23 và 24/06/2018

Cuộc thi được tổ chức theo 2 vòng: Vòng 1 thi kỹ năng về tin học , vòng 2 thi thiết kế bài giảng theo quy định. Ưu tiên các bài giảng sử dụng công cụ: eleanring,  bảng tương tác Activinspire, và các phần mêm khác ngoài Powerpoint.

+ Dự kiến thi vòng 1: 05/07/2018

+ Dự kiến thi vòng 2: 19-20/07/2018

556-QD-HTGV-21.05.2018

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: