Một số ứng dụng dạy học trực tuyến cho giáo viên

Có thể nói trên thị trường ứng dụng 4.0 hiện nay có rất nhiều ứng dụng giúp cho chúng ta có thể thu nhỏ khoảng cách về không gian từ đó con người có thể họp, học, hỏi han nhau thông qua các ứng dụng đó mà không có độ trễ.
Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số ứng dụng có thể dạy học trực tuyến, họp trực tuyên thậm chí là tái gái, cua trai trực tuyến luôn được nhé.

1)Skype: Đây là ứng dụng phổ biến và được nhiều người sử dụng. Phần mềm này có thể gọi ai đó họ có ở đâu trên thế giới miễn là có Internet.
+ Nghe và gọi nhau
+ Chat
+ Chia sẻ màn hình máy tính, điện thoại.
+ Chia sẻ file, tệp tin, video cho nhau.

2) Teams: Đây là một ứng dụng của Microsoft trong bộ office 365. Chức năng:
+ Tạo lớp học, phòng họp
+ Nghe, và gọi
+ Chia sẻ màn hình, ứng dụng, tệp tin
+ Tạo ra các tương tác với người học…vvv
Để sử dụng được ta cần có tài khoảng office 365 phiên bản online miễn phí hoặc mua tài khoản 365 có phí để sử dụng.

3) Zoom meeting: Đây là ứng dụng được đánh già là tốt nhất thế giới nhé. Vì nó hơn teams ở chỗ là học sinh, người học, người tham gia có thể đăng ký một tài khoản dễ dàng. Với giáo viên thì có thể tạo phòng họp với 100 học viên. Tuy nhiên sử dụng bản miễn phí sẽ bị giới hạn về mặt thời gian. Tính năng:
+ Tạo và gọi cuộc họp, học trực tuyến
+ Tương tác với nhau trong cuộc họp
+ Chia sẻ màn hình và chia sẻ dữ liệu
+ Điều khiển máy tính của người học từ xa.

xem hướng dẫn sử dụng zoom meeting

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: