Kết quả thi kỹ năng CNTT TP. Hài Nội 2017-2018

Đây là kết quả thi kỹ năng CNTT TP. Hà nội 2017-2018

  1. Kết quả thi kỹ năng khối giáo viên: TẢI DANH SÁCH VỀ TẠI ĐÂY
  2. KQ_ThiKNTinTP_GV
  3. Kết quả thi kỹ năng khối nhân viên: TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY
  4. KQ_ThiKNTinTP_NV

Chúc mừng thầy cô!

Recommended For You

About the Author: Hoàng Hưởng

Admin: soangiang.edu.vn và Nhóm hỗ trợ thiết kế bài giảng e-learning
%d bloggers like this: