Kết quả thi giáo viên giỏi UDCNTT tỉnh Đồng Nai lần 9-2018

KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI UDCNTT TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ IX NĂM 2018

Sau bao ngày tháng chờ mong, kết quả thi giáo viên giỏi UDCNTT tỉnh Đồng Nai lần thứ 9 năm 2018 đã có kết quả.

Ban tổ thức cuộc thi đã trao giải cho 80 giáo viên xuất sắc nhất có những bài giảng chất lượng và sáng tạo nhất.Sau đây là danh sách giáo viên giỏi: DOWNLOAD

DANH SÁCH 1: 27 GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

DANH SÁCH 2: GIÁO VIÊN TIỂU HỌCDANH SÁCH 3: GIÁO VIÊN MẦN NON
934-06.9.2018-QDkhenthuonghoithiGVGCNTT2018-BTC

Chúc mừng thầy cô đã đạt được kết quả tốt.

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: