Kết quả chấm bài giảng elearning TP. Hà Nội 2017-2018

Những bài có danh sách dưới đều đã lọt vào danh sách xếp hạng. Thầy cô nào có danh sách thì thấp nhất là giải khuyến khích trở lên nhé: Kết quả chấm elearning, Kho, Web, Phần mềm thì tải ở đây:  

Chúc mừng thầy cô!

You might also like

Loading...