Hướng dẫn dạy và học trực tuyến với ZOOM meeting

Bài 1- Hướng dẫn cài và sử dụng

Bài 2: HD học sinh vào zoom không cần ID

Bài 3: Cách giáo viên cài đặt ID và link đẻ HS vào lớp dễ

Bài 4: Cách cài đặt giúp HS vào lớp nhanh hơn

Bài 5: Video HD riêng giúp HD vào lớp không cần ID

Bài 6: HD kích hoạt tài khoản google gmail miền giáo dục

Bài 7: Các tính năng chia sẻ nâng cao giáo viên cần biết

Bài 8- Kiểm soát học sinh khi vào lớp học trực tuyến zoom

Bài 9-Chi tết đăng ký zoom từ mail giáo dục

Bài 10: HD Học sinh vào lớp học

Bài 11: Xử lí lỗi âm thanh

Bài 12: Khắc phục một số lỗi phổ biến zoom

Bài 13: Cách mở , tắt âm thanh ZOOM nhanh điện thoại

Bài 14: Một số cách vượt giới hạn 40 phút zoom

Bài 15- Những tài khoản giáo dục được bỏ 40 phút giới hạn

Bài 16: Chi tiết cách đăng ký zoom mail giáo dục

Bài 17: Cách xin một số tài khoản giáo dục HỖ TRỢ ZOOM bỏ 40 phút

Bài 18: Mở và sử dụng tính năng chia học sinh thành nhiều nhóm thảo luận trong zoom

Bài 19: Tắt mở, sử dụng tính năng bị ẩn kiểm soát phòng học

Bài 20: Cách theo dõi, kiểm soát học sinh vào phòng học ( Mới)

Bài 21: Cập nhật mới về ZOOM

Bài 22: HD học sinh cập nhật ZOOM TRÊN ĐIỆN THOẠI

You might also like

Exit mobile version