Hướng dẫn CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ SỬ DỤNG ZOOM meeting.

I)SỰ CỐ VỀ ÂM THANH:
1- Khi tham gia zoom không nghe thấy người khác nói:
Cách xử lý:
+ Kiểm tra lại loa: Nguồn điện, giắc cắm và mở thử một âm thanh khác trong máy tính xem có còn nghe âm thanh không.
+ Vào giao diện của zoom để thực hiện kết nối ( xem video HD dưới).
2- Bạn nói các thành viên khác trong buổi học, họp không nghe thấy:
+ Kiểm tra mic và chắc chắn rằng chúng đang hoạt động.
+ Tiến hành vào seeting của zoom tests mic.
+ Mở Mic trên buổi họp rum xem sao.
3- Buổi họp nghe tiếng vang, ồn, khó nghe:
– Đặt loa và mic cách xa nhau
– Nên sử dụng tai phone để tham gia buổi trực tuyến.

II) SỰ CỐ VỀ VIDEO:
1- Không thấy hình ảnh, video từ người khác:
– Có thể do họ chưa tham gia cuộc họp
– Tiến hành bật video trên buổi họp.
2- Người khác không thấy video của ta:
– Bật biểu tượng video
– Kiểm tra camera có còn hoạt động

Xem video HD cụ thể

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: