Hướng dẫn biên tập video bằng camtasia 8

Trong bài viết này mình hướng dẫn biên tập video và hướng dẫn kỹ năng đầy đủ để mọi người có thể tự biên tập cho mình một video hoàn thiền từ phần mềm camtasia 8. Đây là phần mềm nhẹ phù hợp với nhiều máy tính khác nhau mà lại chuyên nghiệp.
+ Đưa dữ liệu, phương tiện vào
+ Đưa dữ liệu phương tiện vào khu vực xử lí biên tập
+ Cắt tỉa video trong camtasia
+ Ghép và chèn nhạc trong camtasia
+ Chèn chữ, phụ đề, chèn ảnh.
+ Xem trước
+ Xuất bản bài giảng. ( Xem video HD kèm)

Video HD
Nhấp vào tải

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: