Hướng dẫn Activinspre- Thanh trình đơn- Tìn nhiều menu File-Bài 1

Hướng dẫn Activinspre- Thanh trình đơn- Tìn nhiều menu File-Bài 1

Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn sử dụng Activinspire- Hôm nay là bài 3- Thanh trình đơn- Menu File ( Tệp tin)

Trong phần mềm ActivInspire được định dạng File dưới dạng là Flipchart để phân biệt với tệp tin của các phần mềm khác. Trong mục này cung cấp các chức năng mở, lưu, in ấn, thiết lập . . . .Sau đây chúng ta tìm hiểu chi tiết từng chức năng cụ thể.

Mở bảng lật mới theo các kích thước tùy người sử dụng chọn:
Kích cỡ toàn màn hình: cho phép trang bảng lật mở rộng toàn màn hình.
1024 x 768 kích thước trang mặc định khi mở phần mềm. Tương tự với các kích thước 1152 x 864, 1280 x 1024.
Tùy chỉnh kích cỡ: cho phép ta kéo thanh trượt để điều chỉnh trang màn hình.

Đây là một số thao tác cần thiết khi sử dụng Activinspire

Ngoài những thao tác trên chúng ta có thể thêm một tệp tin từ: Powerpoint, PDF, WORD vào trong Activpire để giảm thời gian.

Phần mềm ActivInspire cho phép nhập từ các file Powerpoint, PDF, iwb . .
Nhập Powerpoint dưới dạng hình ảnh: mỗi trang Powerpoint tương ứng với một trang bảng lật sẽ được định dạng dưới dạng hình ảnh.
Nhập Powerpoint dưới dạng hình ảnh: mỗi đối tượng trong trang Powerpoint tương ứng với một đối tượng trong trang bảng lật.
Ngoài ra còn cho phép nhập các gói tài nguyên đến tài nguyên dùng chung hoặc tài nguyên của tôi.

In( Print) trong Activinspire

In nội dung của trang Flipchart thành trang hình ảnh. Người dùng chọn số trang muốn in và có thể xem trước hoặc xuất thành File PDF từ nội dung của trang bảng lật.

Setting ( Cài đặt).

Khi chọn thiết lập sẽ hiện ra cửa sổ “Hiệu chỉnh hồ sơ” gồm 4 tab lệnh: Bố cục, Lệnh, Các nút do người dùng xác định, Thiết lập.
Bố cục: cho phép điều chỉnh các chế độ hiển thị của các thanh công cụ trong trang Flipchart.
Lệnh: Cho phép bổ sung các công cụ vào hộp công cụ hoặc xóa bớt các công cụ ở hộp công cụ chính.
Các nút do người dùng xác định.
Thiết lập: cho phép người thiết lập cấu hình của ActivInspire như: ngôn ngữ, đa phương tiện . . . .

Lệnh thoát ( Exit)

Thoát khỏi phần mềm ActivInspire.
Trước khi đóng chương trình, phần mềm sẽ hiển thị một thông báo hỏi bạn có muốn lưu lại bảng lật hiện tại không. Chọn có và đóng chương trình.

Đó là hướng dẫn một số tính năng của menu file. Hẹn gặp lại ở bài viết tiếp theo-> Menu Edit.

<<< Hoàng Hưởng>>>

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: