Hội thi UDCNTT Đồng Nai 2020

Mình tóm tắt đôi nét về đối tượng tham gia thi năm nay nhé! Được chia thành 2 bảng.
+ Bảng A: Tất cả những GV mần non, tiểu học, THCS, THPT và GDTX và các giáo viên đạt giải KK các năm trước. Bảng này phải thi 2 vòng. Vòng 1 thi lý thuyết lấy 30% từ cao xuống thấp để thi Vòng 2.
=> Chú ý vòng 2: Mần non không làm bài e-learning mà sử dụng các phần mềm tương tác SmartTIVI để thiết kế các kỹ năng phát triển cho các HS mần non. Tiểu học: Sử dụng các phần mềm để tổ chức thực hiện hoạt động dạy học có tính tương tác cao. Còn THCS, THPT và GDTX thì sẽ thi bài e-learning.
+ Bảng B: Là các giáo viên đạt giải I, II, III ở các năm trước từ nằm 2010-> 2019. Bảng này các giáo viên tham gia chỉ việc thi vòng 2.
=> Chú ý: Mần non thì cũng thiết kế các hoạt động học cho các HS bằng phần mềm Smart TIVI. Tiểu học sẽ bốc thăm và thi trực tiếp trên máy tính trong vòng 40 phút sử dụng các phần mềm có tính tương tác cao: Activinpire, bảng tương tác…vv. Đối với THCS, THPT và GDTX thì sẽ thi bài giảng e-learning.

Giáo viên tham khảo HD UDCNTT dạy học ở đây:

452.QD_.29.6.2020_QDbanhanhthele

Xem HD thi vòng 1 ở đây nhé

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: