Games Powerpoint

Chia sẻ cho thầy cô và các bạn 50 Games Powerpoint cho môn học Tiếng Anh. Các thầy cô và các bạn môn khác cũng có thể tải về chỉnh sửa cho mục đích ý tưởng của môn học của mình.

Thầy cô và các bạn vào link từ file excel để tải về theo thứ tự nhé. Games trong STT 14 nhé. Các games và dữ liệu khác thì nên xem video HD trước khi tải.

Nhấp vào link trên để tải về

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: