Games Powerpoint| Trò hái trái cây kết hợp trắc nghiệm thú tìm nhà trong Powerpoint

Đây là trò chơi mình kết hợp trang slide chủ Hái trái cây kết hợp với trò trắc nghiệm thú tìm nhà mà mình đã hướng dẫn ở trong kênh youtube. Ở trò chơi này mình giúp các bạn có tư duy sửa chữa Games powerpoint theo ý muốn của mình từ những bản demo được chưa sẻ ở trên mạng: XEM CÁCH LÀM TẠI DÂY

Link tải bản demo 1: 

 

Link tải bản demo 2:

Trò thú tìm nhà demo 1:

Trò thú tìm nhà demo 2:

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: