Flip book element

Bộ Video HD Game eLearning Storyline 3

Bộ hướng dẫn games storyline 3- Hoàng tử cứu công chúa.

+ Bộ Video HD gồm 12 Video HD chi tiết.

+ Kèm tệp nguồn của games để thầy cô có thể sử dụng luôn.

+ Kèm tệp data để học và thiết kế.

+ Kèm tệp word hướng dẫn.

Bộ HD games sẽ giúp luyện kỹ năng thiết kế games storyline 3 và nâng cao tư duy thiết kế eleanring.

Liên hệ: ĐT/ZALO: 0355936256 ĐỂ HỖ TRỢ SỞ HỮU BỘ HD.

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.