Định hướng và HD soạn e-learning

1- Phần mềm sử dụng:

  • Kỹ năng phần mềm chính: Powerpoint và Ispring suite 9.7 và 10

+ Powerpoint là cái vỏ, là nội dung của bài giảng: Hỉnh ảnh, sơ đồ, bản đồ, nội dung kiến thức

+ Ispring suite: Thực hiện các chuẩn yêu cầu của bài e-learning:
-> Chèn âm thanh, video, tương tác, câu hỏi kiểm tra, hoạt động của bài giảng
-> Xuất bản bài giảng chuẩn: HTML, Scorm..

  • Kỹ năng hỗ trợ: Biên tập phim và sử dụng một số ứng dụng online giúp cho bài giảng sinh động, phong phú hơn bài giảng.
DINH-HUONG-VA-HD-SOAN-GIANG-ELEARNING-ISPRING-SUITE

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: