Dạy học trực tuyến google meet

HƯỚNG DẪN VỀ GOOGLE MEET VÀ GOOGLE CLASROOM

Bài 1- Hướng dẫn giáo viên dùng google meet dạy trực tuyến

Bài 2: Hướng dẫn học sinh dùng điện thoại và máy tính tham gia học với  google meet

Bài 3- Hướng dẫn giáo viên quản lí lớp học google meet và classroom hiệu quả

Cách mở điểm cầu trực tuyến kết hợp 2 ứng dụng giảm chi phí

Cách chia video cho HS trong google meet để có âm thanh

Cách tương tác trao đổi giữa HS VS HS, GV với HS khi dạy online

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: