Cấu trúc bài e-learning cơ bản

Trong bài viết này mình gửi tất cả mọi người file PDF cấu trúc một bài e-learning cơ bản để cho mọi người mới học có thể hình dung ra một bài e-learning gồm những thành phần nào. Từ đó có thể định hướng bài giảng và học làm bài sẽ nhanh hơn.

Ngoài ra mình cũng sẽ cố gắng làm video cung cấp cho thầy cô một bộ video hướng dẫn soạn cụ thể một bài giảng từ a-z. Hi vọng sẽ giúp được mọi người nhiều hơn. Rút ngắn thời gian soạn giảng.

cấu-trúc-bài-giảng-e-learning-cơ-bản

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: