Giáo trình toàn tập HD sử dụng Activinspire- Bảng tương tác

Giáo trình toàn tập HD sử dụng Activinspire- Bảng tương tác Activinspire là phần mềm dạy và học mới của Promethean để sử dụng trên các máy vi tính... Read more »

Hướng dẫn Activinspre- Thanh trình đơn- Tìn nhiều menu File-Bài 1

Hướng dẫn Activinspre- Thanh trình đơn- Tìn nhiều menu File-Bài 1 Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn sử dụng Activinspire- Hôm nay là bài 3- Thanh trình đơn- Menu... Read more »

Activinspire- Công cụ quan trọng phần mềm Activinspire và cách sử dụng

Tính năng và cách sư dụng tính năng một số công cụ trong Activinspire Ở hai bài trước mình đã hướng dẫn cách cài đặt và cách thay đổi... Read more »

Activinspire- Chuyển đổi giao diện cho phần mềm- bảng tương tác

Cách chuyển đổi giao diện trong phần mềm tương tác Activinspire Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi giao diện cho phần mềm Activinspre... Read more »

Cài đặt Activinspire-Phần mềm bảng tương tác

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ACTIVINSPIRE Phần mềm Activinspire là một phần mềm dùng để dạy học tương tác, phần mềm này được sử dụng cùng bảng tương tác Actviboard.... Read more »

Bài giảng Activinspire| Bài giảng bảng tương tác Activinspire lớp 1

Gửi thầy cô các bài mẫu giáo án, bài giảng bằng bảng tương tác activinspire lớp 1. Tải bộ bài giảng: Cách tải: Nhấp vào link dưới và nhấp... Read more »