Một vài ý tưởng đóng gói, số hóa thiết bị dạy học số

Chủ để về kết hợp giữa elearning và thiết kế đóng gói thiết bị số bằng autoplay media

Kế hoạch thi GVG UDCNTT tỉnh Đồng Nai 2022

Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.