Bài giảng e-learning Ngữ Văn 8

Bài giảng e-learning chủ đề: Văn bản nhật dụng Ngữ Văn 8. Bài giảng gồm có câu trúc. Văn bản, kiểm tra đánh giá, cập nhật, tương tác, hỏi đáp.
+ Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000
+ Bài toán dân số
+ Ôn dịch, thuốc lá.

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: