Bài giảng Activinspire| Bài giảng bảng tương tác Activinspire lớp 1

Gửi thầy cô các bài mẫu giáo án, bài giảng bằng bảng tương tác activinspire lớp 1.

Tải bộ bài giảng: Cách tải: Nhấp vào link dưới và nhấp chuột vào ” Tôi không phải là người máy” -> Sau đó ta nhấp Continue-> Đợt 7 giây và tải bài giảng về máy.

Phần 1: 

Phần 2:

Link dự phòng:

Tải phần 1: DOWNLOAD

Tải phần 2: DOWNLOAD

Tải phần 1: DOWNLOAD

Tải phần 2: DOWNLOAD

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: