Bài elearning-Tức nước vỡ bờ-NV8-Đỗ Thị Hà

Bài giảng elearning của cô Đỗ Thị Hà- Giáo viên THCS Yên Phụ- Bắc Ninh. Bài giảng đạt giải cao trong hội thi bài giảng elearning!

Nhấn vào biểu tượng học trực tuyến!

You might also like

Exit mobile version