Bài 2- Đưa tệp Powerpoint vào ActivePresenter soạn e-learning

ActivePresnter là một phần mềm soạn giảng e-learning, Ở bài 2 này mình hướng dẫn mọi người tận dụng lại tệp powerpoint bài giảng có sẵn để add vào ActivePresenter giúp cho quá trình soạn bài giảng e-learning nhanh chóng hơn.
+ Vẫn giữ nguyên hiệu ứng của Powerpoint
+ Giữ nguyên bố cục trong Powerpoint.
+ Các media chèn bên Powerpoint vẫn chạy tốt bên ActivePresenter.
Đó là những lợi thế mà ta có thể áp dụng cho bài giảng elearning bằng ActivePresenter. Chúc mọi người thành công.

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: