Bài 1- Giới thiệu ActivePresenter soạn e-learning.

Đây là phần mềm chuyên dùng để soạn giảng elearning cho giáo viên, trường học và doanh nghiệp để xây dựng các bài giảng đào tạo khá hay và có tính tương tác cao. Với các chức năng tương tự như các phần phầm như: Ispring suite, Storyonline, Adobe Presenter…
+ Ghi chèn âm thanh và video
+ Tạo câu hỏi tương tác
+ Tạo trò chơi tương tác
+ Xuất bản chuẩn HTML5, Scorm, AICC…
+ Xuất bản dạng Video, Powerpoint, Word, PDF..
Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cài đặt và mua bản quyền phần mềm.
Tải trực tiếp ở trang: NHÂP VÀO ĐÂY
Hoặc có thể nhấp trực tiếp tải ở dưới…

Tải
Trực tiếp bản ActivePresenter 8

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: