160 CÂU THI TRẮC NGHIỆM UDCNTT TỈNH ĐỒNG NAI- VÒNG 1

Chào thầy cô và các bạn mình đã chuyển soạn bộ 160 câu trắc nghiệm thi  UDCNT tỉnh Đồng Nai về dạng bài tập e-learning, có đảo trật tự câu hỏi ngẫu nhiên để cho thầy cô có cách học tương tự với việc thi vòng 1 trên máy tính của sở.

dethitracnghiem2017_v2

You might also like

Loading...