160 câu ôn tập kiến thức Tin học

Đây là bộ trắc nghiệm Tin học ứng dụng. Gồn các phần sau:
+ Kiến thức Tin học cơ bản
+ Kiến thức mạng máy tính và Internet
+ Kiến thức Tin học văn phòng và soạn giảng
+ Kiến thức An toàn thông tin
+ Kiến thức nâng cao về tin học
Bộ trắc nghiệm được soạn dưới dạng bài tập tự động kiểm tra đánh giá và xuất bản dạng bài giảng e-learning để mọi người dễ dàng học tập, ôn tập kiến thức các mảng trên.

You might also like

Loading...
%d bloggers like this: