Cách xử lí lỗi thường gặp khi soạn elearning

Hướng dẫn xử lí các lỗi thường gặp khi soạn elearning bằng phần mềm isping suite 9 Read more »

Cài đặt và sử dụng imimap 9 cho win 7, 8, 10

Cài đặt và sử dụng imimap 9 cho win 7, 8, 10 iMindMap là phần mềm vẽ bản đồ tư duy được phát triển bởi Tony Buzan, giúp người... Read more »

Cách xuất bản và đưa bài giảng elearning trang học trực tuyến

Cách xuất bản và đưa bài giảng elearning lên trang học trực tuyến Violet Việc đưa được bài giảng elearning lên trang học trực tuyến của violet rất có... Read more »